Dr. Kovács József

GyulaPetőfi tér 1., I. emelet3. választókerület
2010 Oct. 27 17:18

ESKÜT TETT, ÉS ISMERTETTE PROGRAMJÁT DR. GÖRGÉNYI ERNÕ

Gyula város október 3-án megválasztott képviselő-testülete október 14-én tartotta alkuló ülését, amelyen esküt tett, és átvette megbízólevelét dr. Görgényi Ernő polgármester. Az eskütétel után polgármesteri programját ismertette az új városvezető. A városháza dísztermében elhangzott beszédet az alábbiakban közöljük teljes terjedelmében.

 

Tisztelt Korelnök Úr! Közigazgatási Hivatalvezető Úr! Címzetes Főjegyző Asszony! Képviselő-testület! Intézményvezetők és Ügyvezetők! Tisztelt Vendégeink!

A választás a demokrácia ünnepe. Az önkormányzati választás ezen felül az önkormányzatiság, a települések önkormányzáshoz való jogának ünnepe is. Köszönet mindenkinek, aki elment szavazni, és ezzel erősítette az önkormányzás eszméjét. A gyulai polgárok meghozták döntésüket, és a választási eredmény alapján ez a képviselő-testület és én, mint polgármester vagyunk azok, akiknek el kell végeznünk a város előtt tornyosuló feladatokat. Nem fogunk unatkozni!

Minden új kezdete egyúttal valaminek a vége is. Köszönöm elődömnek, dr. Perjési Klára polgármester asszonynak Gyula városért végzett munkáját. Jó egészséget, tartalmas pihenést kívánok neki. Köszönöm dr. Erdmann Gyula, Galbács Mihály és Szabó Árpád alpolgármester uraknak és az előző képviselő-testületnek is a város érdekében végzett munkáját.

Az elmúlt másfél hétben sok gratulációt kaptam, amit ezúton is hálásan köszönök. A gratulációból mindig kitűnt, hogy az illető gyulai vagy sem. A nem gyulaiak gratuláltak hozzá, hogy ennek a gyönyörű, igazi polgári városnak lettem a polgármestere. De a gyulaiak szinte mindig hozzátették, hogy nem irigyelnek, hiszen nagyon nehéz időszak következik. Kovács Lajos művész úr jó marathoni futást kívánt mindannyiunknak. Mert a gyulaiak tudják, hogy most nem lesz könnyű. És én is tudom, hiszen gyulai vagyok, tősgyökeres gyulai.

Gyakran megkérdezték tőlem még a választás előtt, hogy miért vállalom a polgármester-jelöltséget. A válaszom lényege mindig abban állt, hogy itt éltek az őseim, én is itt akarom leélni az életemet, és szeretném, ha majd az utódaim is itt élnének. Ezért fontos számomra, hogyan alakul a város jövője. És ha tehetek azért, hogy Gyula városa sikeres legyen, akkor nem térhetek ki a feladat elől. A bizalmat megkaptam a választóktól, és én ezzel a bizalommal élni kívánok, nem visszaélni. Úgy fogok dolgozni, hogy 4 év múlva mindazok, akik most támogattak, elégedetten nyugtázhassák: jól döntöttek. Akik pedig most nem támogattak, azok okkal mondhassák, hogy az ő polgármesterük is voltam. Gyula város polgármestere ugyanis minden gyulai polgárért köteles dogozni, tudása legjavát adva.

Mert a városházán a közjó érdekében kell munkálkodni. Én és mindannyian, akik itt ülünk e képviselő-testületben, nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármely döntésünkre magánérdekek árnya vetüljön. Ebből elsősorban saját önbecsülésünk miatt nem engedhetünk, de az elmúlt szégyenteljes 8 év után a társadalom sem tudná elviselni az újabb korrupciót, az új mutyizást. A választók ugyanis nem arra hatalmaztak fel bennünket, hogy visszaéljünk relatív hatalmunkkal, hanem arra, hogy szolgáljuk a közösséget. Mert minden választott tisztség szolgálat. Szolgálni pedig nem lehet dölyfösen, nagyképűen, hatalmaskodva. Szolgálni csak alázattal lehet.

Néhány éve egy ügyvédet megkérdezett egy riporter, mit szól hozzá, hogy szintén ügyvéd fia igazságügyi miniszter lett. Az idős ügyvéd így felelt: azt mondtam neki, hogy jól viselkedjél fiam, és sose felejtsd el, nem leszel mindig miniszter. Javaslom, szívleljük meg mi is az idős ügyvéd jó tanácsát, hiszen egy önkormányzati képviselő sem lesz mindig képviselő, és egy polgármester sem lesz örökké polgármester, és ha egyszer véget ér a közszolgálat, akkor utána is emelt fővel kell tudni végigmenni a gyulai utcákon. Utána is nyugodt lelkiismerettel bele kell tudni nézni bárkinek a szemébe. Ezt sose felejtsük el. Én legalábbis mindig szem előtt fogom tartani!

Azt is szem előtt fogom tartani, hogy a gyulai polgárok szolgáltató önkormányzatot akarnak. Minden lakossági fórumon jelezték a résztvevők, hogy szeretnék, ha erősíteném a gyulai önkormányzat szolgáltató jellegét. A gyulai polgárok felhatalmazása alapján azt akarom, hogy a gyulai polgárok érezzék, hogy az önkormányzat értük van – és nem fordítva. Azt akarom, hogy ha egy gyulai polgár hivatalos ügyet kell intézzen, akkor a Városházán segítséget kapjon, ne hivatali packázást. Az ügyfelet tisztelni kell, mert érte vagyunk. Aki erre nem képes, az talán keressen magának máshol munkát. De az ügyfél is meg kell adja az emberi tiszteletet az ügyintézőnek, és az igazságkereső polgár jó, ha tudja: nem csak jogai, de kötelességei is vannak a város felé.

A mi legfontosabb kötelességünk pedig, tisztelt Képviselő Urak, az, hogy munkahelyteremtést segítő intézkedéseket hozzunk! Ezt várja tőlünk a város, de mi is ezt várjuk magunktól. Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetét stabilizálni kell, e nélkül nem jutunk egyről a kettőre. Mint ahogyan egy család sem költhet tartósan többet, mint amennyi a jövedelme, úgy igaz ez városunkra is. Ezért egyrészt takarékoskodnunk kell, másrészt törekedni kell arra, hogy növeljük az önkormányzat bevételeit.

Minden lehetőséget meg kell ragadnunk a takarékoskodásra, nem odázhatjuk tovább a kiadások csökkentését. De mindezt úgy kell megcsináljuk, hogy egy tapodtat sem engedhetünk a már elért színvonalból! Közterületeink szépsége nem csorbulhat, pezsgő kulturális életünk gazdagsága nem lehet vesztese az elkövetkező négy évnek, és oktatási rendszerünk minősége sem romolhat! Nehéz lesz, ezt valamennyien tudjuk. De én azt is tudom, hogy megcsináljuk, mert elszántak vagyunk, hiszünk a sikerben, és érezzük a szavazók támogatását!

De sosem felejthetjük majd el, hogy milyen helyzetben volt az önkormányzat e választási ciklus kezdetekor, ezért röviden felvázolom pénzügyi helyzetünket, a jövőt illetően remélve, hogy csak mementóul.

Az idei évben az önkormányzat hitelállománya az előirányzat szerint 585 millió forint, ebből működési hitel 282 millió forint. Az önkormányzati választás napján a folyószámlahitel csaknem 400 millió forint volt. Ez csökkenni fog év végére, de látható, hogy az önkormányzat most következő ciklusában első helyre sorolandó feladat a hitelállomány csökkentése. Ezen a területen egy sor kérdést felül kell vizsgálni, és a szükséges döntéseket meg kell hozni. Először magunkon kezdtük, a parlament csökkentette az önkormányzati képviselők létszámát, mi pedig helyben csökkentjük a bizottságok számát és a bizottsági tagok létszámát. Ezt követően pedig át kell tekintsük az intézményrendszert is. Konkrétumokat most azért nem mondok, mert ezeket a döntéseket nagyon körültekintően, a pénzügyi szempontok mellett a szakmai szempontokat is figyelembe véve kell meghozni, egyeztetéseket követően. De azt mindenkinek, aki felelősséget érez ezért a városért, figyelembe kell vennie, hogy ilyen hitelállomány mellett az önkormányzati feladatok finanszírozása problémás. Természetesen a mindenkori kötelező feladatoknak eleget kell tenni, azonban a vállalt feladatokat újra kell gondolni. Kérek minden önkormányzati intézményvezetőt és dolgozót, hogy a döntések előkészítése során vegye figyelembe, hogy Gyula minden gyulai városa, egy hajóban evezünk, ezért egy-egy terület érdekei miatt nem fogjuk engedni, hogy a város végzetes adósságspirálba kerüljön. Megvan a többségünk ahhoz, hogy határozottan cselekedjünk.

A takarékoskodás önmagában nem lesz elegendő, az önkormányzat bevételeit is növelni kell. A legegyszerűbb volna adókat emelni. Ehhez azonban nem kell ész, ezt bárki meg tudná csinálni. A lakosságot viszont már nem lehet tovább terhelni, ezért nem fogunk adókat emelni. Az önkormányzati bevételek növelésének más módja is van, a munkahelyteremtés. Igaz, ez nehezebb feladat, de elvégezzük ezt is. A minőségi egészségturizmus fejlesztését szolgáló beruházásokat fogunk megvalósítani önkormányzati szinten, és erre ösztönözzük a magántőkét is. Csupán élményfürdőt bárhol lehet építeni 1-2 éven belül, ez csak pénz kérdése. De 600 éves várat, 100 éves fákkal ékesített ősparkot építeni nem lehet, magas szakmai színvonalat képviselő egészségügyi bázist létrehozni nem lehet rövid idő alatt, mint ahogy meleg víz is sok helyen tör föl, de gyógyvíz csak viszonylag kevés helyen lelhető. És ez Gyulán mind megvan, ez a város egy igazi gyógyhely. Nálunk megvan mindaz a többletérték, amelyre alapozva ismét piacvezető fürdőváros lehetünk. A város adottságaira szerencsésen rímel a kormányprogram. A kormányprogram és az Új Széchenyi Terv ugyanis a nemzetgazdaság egyik kitörési pontjaként nevesíti az egészségipart, melynek része az egészségturizmus. Ez alapján lehetőségünk lesz eséllyel pályázni az egészségturizmus fejlesztését szolgáló forrásokra. A Várfürdő fejlesztésénél is alapvetően a gyógyászat fejlesztésére fogunk koncentrálni. A gyógyászat mellett azonban ma már elvárás a wellness is, ezért bízom abban, hogy nyerni fog az új kormány által befogadott pályázatunk, melynek eredményeképpen 2,5 milliárd forintos fedett élményfürdő épülhet a mostani árnyékolós medence helyére. Bízom abban is, hogy még ebben a ciklusban elkezdődik a kisökörjárási világfürdő és szállodapark építése. Mindez munkahelyeket teremt, és jelentős többletbevételt hoz a városnak.

Látnunk kell ugyanakkor, hogy nem tud mindenki megélni a turizmusból. Építünk ezért a mezőgazdaság jelentős munkaerő-felszívó kapacitására is. A mezőgazdaság jeles hagyományokkal bír Gyulán, de nemcsak múltja, jövője is van. Elsősorban a helyi termékek helyben történő fogyasztását fogjuk ösztönözni intézkedéseinkkel. Elvárjuk, hogy minden önkormányzati cég és intézmény, különösen a Gyulakonyha Nkft. gyulai termelőktől vásároljon. A helyi termékek kiskereskedelmének elsődleges színtere a gyulai piac. Ehhez a szerephez méltatlan az, ahogy ma a piac kinéz. Pályázati forrásokat keresünk, és felújítjuk, korszerűsítjük, ha pedig kell, bővítjük egy fedett csarnokkal a piacot. Nem vagyok naiv, nem gondolom azt, hogy a gyulai termelők áraikkal versenyezni tudnak az áruházláncok áraival. De hiszek abban, hogy a gyulai emberek, ha tehetik, hajlandóak egy kicsit többet áldozni olyan áruért, amelynek eredetét ismerik, és amely áruk megtermelése Gyulán biztosít munkahelyeket. Garantálni akarjuk, hogy aki gyulai terméket akar venni, az valóban gyulai terméket kapjon, ezért bevezetjük a Gyulai Termék minősítést. Ezt csak szigorú feltételek teljesítése esetén lehet majd elnyerni. Az állattartást pedig nem akadályozni, hanem segíteni fogjuk. Ismét létrehozzuk a városi tulajdonú, önálló kertészetet.

A városi megrendeléseknél minden területen előnyben részesítjük a gyulai vállalkozókat. Nekik és a reménybeli befektetőknek létrehozzuk az elkerülő út mellett a déli ipari parkot. De nem várjuk ölbe tett kézzel, hogy megérkezzenek a várva várt munkahelyteremtő befektetők. Mi megyünk elébük.

A választók felhatalmazása alapján a gyulai Fidesz választási programját, amelyet a kampány során részletesen ismertettünk, és amely kiterjed a gazdaságon kívül a civil ügyek segítésére, az oktatás, a kultúra, a sport és az egészségügy területére is, maradéktalanul meg akarjuk valósítani.

A város jó működésének alapja a kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett a rend. Rendet akarunk a városházán, az intézményeinknél, a városi cégeknél és a közterületeken.

Valaki azt mondta, hogy ő már akkor is boldog lesz, ha a terveink felét megvalósítjuk. Én azt mondom, hogy valamennyi tervünk megvalósítását kell célul kitűzzük, mert ha megelégednénk a felével, akkor talán csak a negyede sikerülne. A sikerhez összefogás kell. Ezért együttműködést ajánlok a Fideszen kívül a testületbe jutott politikai erőknek, együttműködést ajánlok az egyházaknak, a civil szervezeteknek, a szakmai szervezeteknek, az érdekképviseleteknek. Mindenkire szükség lesz, hiszen minél nagyobb a feladat, annál nagyobb összefogás kell hozzá. Mi, gyulaiak képesek vagyunk a legnehezebb feladatok elvégzésére is.

Mert ahogy a szónok, Oláh György vármegyei főjegyző mondta 1878-ban a gyulai polgári kör székházának avatásán: „Hiszem, Gyula város derék polgárai, hogy törekvéseinkben fáradhatatlanok, serények s egymás támogatásában soha nem hidegülő szenvedelemmel kitartók leszünk. Igen, mert polgárok vagyunk. Polgárok, a szépre s nemesre fogékony, áldozatkész szívvel. Polgárok, kik tudják, jól ismerik azon kívánalmakat, melyek e névhez elválaszthatatlanul csatoltattak. Polgárok, kik előtt ezredéves múltunk szép példái állnak. Polgárok – kiket az Isten sokáig éltessen!”

De hogy mi az én programom és mi a mi teendőnk, talán elmondhattam volna József Attila A Dunánál című költeményének utolsó két sorával is: „s rendezni végre közös dolgainkat,/ ez a mi munkánk; és nem is kevés”.

Köszönöm, hogy meghallgattak. Hajrá Gyula!

Dr. Kovács József

Gyula, Petőfi tér 1., I. emelet
eseménynaptár